• آموزش بافت مو هدبندی فرانسوی  - بافت کف سر

    اگر دوست دارید موهای جلوی سرتان را ببافید بافت فرانسوی بص.ورت هدبند و کف سر بهترین گزینه هست. مخصوصا برای زیر شال و روسری . چراگه موهایتان را سفت نگه میداررد و ظاهری زیبا و دخترونه دارد. با این بافت ساده موهایتان را دخترانه ببافید. این بافت که به بافت فرانسوی یا بافت هدبندی یا بافت کف سر معروف است بسیار ساده است و با کمی تمرین میتوانید درست همانند ویدیو موهایتان را ببافید. این مدل هم برای موهای بلند مناسب است و هم مثل موهای مدل ویدیو ، موهای کوتاه. خوبی این مدل بافت ها این است که خودتان میتوانید موهای خودتان را ببافید و نیازی به آرایشگر و کسی دیگر ندارید. در این ویدیو نیز این خانم ، خودش موهای خودش را به سادگی میبافد . فقط کمی نیاز به تمرین دارد. خوب به ویدیو دقت کنید.

    آموزش بافت مو جلوی سر به روش فرانسوی

    مدل بافت مو - بافت فرانسوی هدبندی جلوی مو