• ایده های خلاقانه چیدمان لاک های شما :

   

  حتما شما هم مانند سایر دختران عاشق لاک هستید و تعداد زیادی لاک دارید که نمیدانید آنها را چگونه مرتب کنید. با توجه به اینکه میز توالت فضای کوچکی دارد و فضای کشوها نیز محدود است بنابراین ما ایده هایی برای چیدمان و نظم و ترتیب دادن به لاک های شما دارید

   

  چیدن لاک در کشو میز توالت

  اگر فضای کشو میز توالت شما خالی است میتوانید آنها را داخل آن عمودی یا افقی بچینید تا سطح میز توالت شما خلوت تر باشد

  نظم و ترتیب دادن به لاک ها- چیدمان لاک

  نظم و ترتیب دادن به لاک ها- چیدمان لاک

   

  چیدن لاک  روی دیوار :

  اگر میتوانید قابی به دیوار بزنید و آنها را مثل زیر درون آن بچینید بسیار زیباست. انگار که لاک های خود را مانند تابلوی نقاشی به دیوار زده اید تا لاک های رنگارنگ آن چشم همگان را نوازش دهد.

  نظم و ترتیب دادن به لاک ها- چیدمان لاک

  نظم و ترتیب دادن به لاک ها- چیدمان لاک...