• قطعا در خانه های امروزی ما با فضای کم آشپزخانه ها، به شدت در چیدمان کابینت دچار مشکل هستیم. فراوانی ظرف های ما و اهمیت به منظم نمودن محیط آشپزخانه، ارزش چیدمان کابینت را به مراتب بالا می برد. علاوه بر رنگ و طراحی کابینت که می تواند، به آشپزخانه زیبایی بخشد، نحوه چیدن کابینت نیز در این امر دخیل است.

    ایده های چیدمان کابینت مرتب و منظم 

    در زندگی امروزی با توجه به کوچک تر شدن ابعاد خانه ها و ازدیاد آپارتمان نشینی، برای ایجاد حس بهتر، نیاز به چیدمان اصولی دکوراسیون داخلی بیشتر حس می شود. قطعا در خانه های امروزی ما با فضای کم آشپزخانه ها، به شدت در چیدمان کابینت دچار مشکل هستیم. فراوانی ظرف های ما و اهمیت به منظم نمودن آشپزخانه، ارزش چیدمان کابینت را به مراتب بالا می برد. علاوه بر رنگ و طراحی کابینت که می تواند، به آشپزخانه زیبایی بخشد، نحوه چیدن کابینت نیز در این امر دخیل است. شما نیاز دارید به ایده هایی که به آن ها اشاره خواهیم کرد، تا بتوانید چیدمان کابینت کوچک کم جا خود را با نظم انجام دهید.

    برای چیدمان کابینت از کجا شروع کنیم ؟

    برای چیدمان کابینت باید اصول کلی را بدانیم. در گام اول باید نترس بود، تمام وسایل بدون استفاده و نامنظم را از کابینت ها، خارج کنید. باید بدون ترس از بی نظمی بیشتر، تمام لوازم را خارج نمایید، نگران نباشید، ما به شما می گوییم نحوه چیدن کابینت را چگونه انجام دهید. در گام بعدی تمامی ظروف و لوازم آشپزخانه را که خارج کرده اید، طبق مصارف آن ها، در دسته های مختلف قرار دهید. دسته ی قابلمه ها، لیوان و فنجان، دیس و بشقاب های پهن، چاقوها و... تا بتوانید پس از چیدمان کابینت به راحتی

    ...