• ایده های نظم دهنده برای مرتب کردن ماشین

  ایده هایی برای محافظت از کودکان در خودرو

   

  حتما ماشین شما هم پر است از یک سری وسایل و انبوهی از چیزهای بهم ریخته. اما با یک سری از ترفندها و ایده ها میتوانید ماشین خود را همواره مرتب نگه دارید و سرو سامانی به وضعیت بهم ریخته ماشین خود بدهید. در این پست به شما یاد میدهیم  که چگونه به ماشین خود نظم ببخشید: و همینطور ایده ها و ترفندهایی برای محافظت کردن از کودکان در ماشین که بسیار در معرض خطر هستند. در ادامه پست با ما همراه باشید.

   

   راه هایی برای نظم و ترتیب بخشیدن به ماشین 

   

   برای موبایل و عینک خود میتوانید کیفی مثل کیف زیر تهیه کنید و آنها را در آن جای دهید. که هم کمتر در معرض آفتاب قرار میگیرند و هم مرتب هستندایده نظم دهنده ماشین - ایده مرتب کردن خودرو- کیف و ساک برای ماشین

   

  اگر کودکی دارید که روی صندلی عقب آن را مینشانید ، حال چه روی صندلی ماشین ، چه صندلی خود کودک ، حتما کمربندهای ایمنی به دلیل جنس سفتی که دارند صورت و بدن کودکتان را می آزارد. بنابراین میتوانید یک بالشتک کوچک درست کنید و دور کمربند با چسب بچسبانید که هم آنها را اذیت نکند و هم وقتی میخواهند بخوابند سرشان را روی آن بالشت بگزارند.ایده نظم دهنده ماشین - ایده مرتب کردن خودرو- کیف و ساک برای ماشین...