سه شنبه, 21 آبان 1398

تلگرام رنگلپیج اینستاگرام رنگل

شعرهای تک بیتی عاشقانه از سعدی شعرهای تک بیتی عاشقانه از سعدی

شعرهای تک بیتی عاشقانه از سعدی

مهر 03, 1397

شعرهای تک بیتی عاشقانه از شاعر معروف ایرانی

شعرهای عاشقانه سعدی

شعر عاشقانه تک بیتی از سعدی

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم ____بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

*****

خلایق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق____که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد

*****

چنان به موی تو آشفته‌ ام به بوی تو مست____که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

*****

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ ای____من در میان جمع و دلم جای دیگرست

*****

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم____هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

*****

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم____شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

*****

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا____به وصل خود دوایی کن دل دیوانه ما را

*****

از در درآمدی و من از خود به درشدم____گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم

*****

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق____ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم

*****

مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا____گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

*****

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند____تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

*****

خوشتر از دوران عشق ایام نیست____بامداد عاشقان را شام نیست

*****

ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم____به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم

*****

به خاک پای عزیزان که از محبّت یار____دل از محبّت دنیا و آخرت کندم

*****

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست____یا شب و روز بجزفکر توام کاری هست

*****

مرا که سِحر سخن در جهان همه رفته است____ز سِحر چشم تو بیچاره مانده ام مسحور

*****

آن شب که تو در کنار مایی روزست____و آن روز که با تو می‌رود نوروز

*****

ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست____هرچ آن به سر آیدم ز دست تو نکوست

*****

آن لطف که در شمایل اوست ببین____وآن خندهٔ همچو پسته در پوست ببین

*****

گر دولت و بخت باشد و روزبهی____در پای تو سر ببازم ای سرو سهی

*****

گر مرا بی‌تو در بهشت برند____دیده از دیدنش بخواهم دوخت

*****

از در درآمدی و من از خود به درشدم____گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم

*****

نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم____همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

*****

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست؟____طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

 

 

 

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 04 مهر 1397 10:24
برای ارسال نظر وارد سایت شوید