چگونه کشوها و کمدهای مرتبی داشته باشیم؟ ✅❤️

چگونه کشو و کمدهای مرتب و منظمی داشته باشیم؟

زندگی در خانه های آپارتمانی مشکلاتی از قبیل کمبود جا و نامرتبی را به دنبال دارد. نداشتن فضای کافی برای لباس ها و وسایل قطعا میتواند باعث نامرتبی و آشفتگی فضای منزل شود. شما میتوانید با استفده از ایده هایی که در زیر به شما نشان خواهیم داد کشو ها و دراور ها و کمدهای خود را مرتب کنید. استفاده از وسایلی مثل جداکننده ها و یا سبد ها و پالت های منظم کننده ایده بسیار خوبی هستند 

نکاتی برای مرتب کردن و نظم دادن به منزل :

1. سعی کنید چیزهای کوچک و خرده ریزه را در جعبه ها و کیف ها قرار دهید تا مرتب جلوه دهند

2. سیم های اضافه را با چسب به میز یا پشت کمدها بچسبانید.

3.،  برای هر چیزی جای مشخصی داشته باشید و جعبه یا باکس یا کشو یا کمدی به آن اختصاص دهید. مثلا جای گیره سر ها ،جای براش های آرایش ،جای کتاب ها ، جای لوازم آرایش دم دستی و.... جدا و مشخص باشد.

4. از وسایل نظم دهنده در هر جایی و در هر مکانی استفاده کنید.  مثل جعبه ها ، سبد ها ، تقسیم کننده ها ،چوب رختی ها ، باکس ها و ...

5. چیزهای قدیمی و کهنه را دور بریزید. این وسایل هم جلوه بدی دارند و هم قطعا قابل استفاده نیستند.

6. روی تمام شیشه ها و قوطی های درون کابینت آشپزخانه برچسب بزنید و محتویات داخل آن را مشخص کنید.

7. اگر جای کمی در کمدتان دارید ، نحوه تا زدن لباس ها و یا رختخواب هایتان را عوض کنید.

8. از هر فضایی استفاده بهینه کنید. زیر تخت ها ، بالای حمام و توالت ، پشت قفسه ها ، کنار تخت ها و ... 

ایده های تصویری برای نظم دادن به کشوها و کمدها :

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

ایده مرتب کردن کشو و منظم کردن کمدها. جداکننده کشو. چیدمان کمد کشو دراور

شما هم ایده های خود را برای ما در زیر  این پست بنویسید